Home
GO-GLOBAL คลาวด์ : ทิปการกำหนดสิทธิ์์ให้ผู้ใช้ใช้ซอร์ฟแวร์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 July 2012 16:16

เราต้องการจำกัดสิทธิ์เพื่อให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเรียกใช้ซอร์ฟแวร์จากGO-GLOBAL HOST Server และต้องการให้ผู้ใช้ใช้ซอร์แวร์ต่าง ๆ ได้ไม่เท่ากัน เช่นแผนกบัญชีใช้ซอร์แวร์พื้นฐานและการเงินได้ แผนกวิศวกรรมใช้ซอร์แวร์พื้นฐานและซอร์ฟแวร์บริหารการผลิตเป็นต้น ทำอย่างไร?

 

เราสามารถกำหนดให้กลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ มีสิทธิ์ในการใช้ซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ได้โดยใช้การกำนหดสิทธิ์ของวินโดวส์นั่นเอง แล้วGO-GLOBALจะกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้ตามที่เราได้กำหนดไว้ ในรูปที่ 1 เมื่อเราดู Property ของซอร์ฟแวร์ที่เราต้องการใช้งาน ในแท็ป Security จะพบรายชื่อกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถใช้งานซอร์ฟแวร์นั้นได้

 

image

รูปที่ 1

 

เราสามารถคลิ้ก Edit เพื่อเข้าไปจัดการ ทั้ง Add และ Remove ผู้ใช้ทั้งแบบกลุ่มและผู้ใช้เดี่ยว ๆ ได้ แล้วกำหนดว่าผู้ใช้นั้น ๆ สามารถทำอะไรได้บ้างเช่น Read & Execute หรือ Read หรือทั้งสองอย่างในคอลัมน์ Allow ถ้าเลือก Full control ก็จะทำได้ทุกอย่าง

image

รูปที่ 2

 

เมื่อเราคลืิ้ก Add เพื่อเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ จะพบหน้าต่าง Select Users or Groups
ให้คลิ้ก Advanced… เพื่อเลือกผู้ใช้

image

รูปที่ 3

 

เลือก Locations… ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์หรือโดเมนที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้งานอยู่
คลิ้ก Find Now เพื่อเลือกรายการผู้ใช้

image

รูปที่ 4

 

เราสามารถเลือกผู้ใช้หลายคนหลายกลุ่มโดยกดปุ่ม CTRL บนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลือกผู้ใช้ต่าง ๆ

image

รูปที่ 5

 

แล้วคลิ้ก OK

แล้วให้กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นดังรูปที่ 2 ต่อไปครับ

เท่านี้ผู้ใช้ซอร์ฟแวร์ที่เรียกผ่าน GO-GLOBAL คลาวด์ ก็จะถูกกำหนดสิทธิ์ตามที่เรากำหนดให้ซอร์ฟแวร์นั้น ๆ

 

- ข้อมูลเพิ่มเติม GO-GLOBAL และแหล่งดาวน์โหลด

Last Updated ( Monday, 30 July 2012 13:01 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

Programmable Alarms
Analog Alarms

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ