Home
ประโยชน์ของ Log file ใน Go-Global Cloud PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 June 2012 22:20

ใน Go-Global ซึ่งเป็นคลาวด์โซลูชั่นแปลงแอพลิเคชั่นและซอร์ฟแวร์ทั้งบนวินโดวส์ยูนิกส์ให้สามารถใช้งานแบบคลาวด์ผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Ethernet และ Internet จะมีระบบเก็บข้อมูล Log file ของผู้ใช้แต่ละคนไว้ใน Host ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนในแต่ละวันย้อนหลังได้ ซึ่งเราสามารถปรับขนาดของการเก็บ Log file ได้ตามต้องการ

 

image

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Log File ทั้งหมด

จากรูปที่ 1 จะมีการแบ่ง Log file ออกตามวันที่ ในแต่ละไฟล์ HTML จะมีข้อมูลระบบดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2

เราจะเห็นว่ามีผู้ใช้คนใดติดต่อเข้ามาใช้งานแอพลิเคชั่นใด ณ เวลาใด เลิกใช้งานแอพลิเคชั่นเมื่อใด

image

รูปที่ 3

สิ่งนี้ทำให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบการใช้งานแอพลิเคชั่นย้อนหลังได้ นอจจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาในระบบก็จะมีข้อมูลบันทึกปัญหาดังกล่าวไว้ด้วย ทำให้ผู้ดูแลสามารใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่ผู้ผลิตได้

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ