Home
จะเรียกใช้ซอร์ฟแวร์ผ่านเว็บแบบคลาวด์ได้อย่างไร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 June 2012 17:49

เมื่อต้องการเรียกใช้ซอร์ฟแวร์ผ่านเว็บแบบคลาวด์ โดยสามารถเรียกใช้จากผู้ใช้หลาย ๆ คนพร้อม ๆ กันผ่านเว็บได้ เราจะทำอย่างไร

 

ตอบ: สามารถทำได้โดยก่อนที่จะติดตั้ง Go-Global ในเครื่อง Server(ที่ต้องการให้เรียกใช้ซอร์ฟแวร์ต่างๆ  ผ่านเว็บ โดยใช้คอมพิวเตอร์อื่นๆติดต่อเข้ามาเรียกใช้) ให้ท่านทำการติดตั้ง IIS (Internet Information Serviuce) เสียก่อน โดยวิธีการติดตั้งใน Windows7 64 bit ดูได้จากลิงค์นี้

 

จากนั้นให้ทำการติดตั้ง Go-Global Host ในเครื่อง Server เช่นกรณี Windows7 64 ให้ดู VDO จากลิงค์นี้

 

การติดต่อจากเครื่อง Client ผ่านเว็บ

 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมา

แล้วพิมพ์URL เป็น http://ชื่อเครื่องหรือหมายเลขIP AddressของServer/goglobal  เช่น http://192.168.137.2/goglobal

 

2. สักครู่จะปรากฏ Popup ถามว่าเราจะอนุญาติให้ติดตั้ง ActiveX Control หรือไม่ ให้คลิ้ก Install ใน Popup ที่ปรากฏทั้งหมด

image

 

3. จะพบกับหน้า SignIn ให้ใช้ User / Password ของผู้ใช้ที่สร้างไว้ในControl Panel ของเครื่อง Server ในการเข้าใช้งาน

image

 

4. จะพบกับซอร์ฟแวร์ที่ให้เรียกใช้งานได้ของเครื่อง Server ในรายการ ให้ดับเบิ้ลคลิ้กเรียกใช้งานได้เลย (ทั้งนี้รายการซอร์ฟแวร์ที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับว่าได้มีการกำหนดให้ซอร์ฟแวร์ใดถูกเรียกใช้งานได้บ้างจากโปรแกรม Start > Program> Graphon > Cluster Manager ของเครื่อง Server)

Last Updated ( Tuesday, 12 June 2012 10:13 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ