Home
ต้องการกำหนดโปรแกรมที่จะให้เปิดใช้อัตโนมัติเมื่อเรียกใช้คลาวด์ Go-Global PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 June 2013 16:34

คำถาม : “กรณี Run Go Global แล้วต้องการให้ Default Application Run เต็มหน้าจอ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ และสามารถ fix ได้หรือไม่ว่า เปิดมาให้เข้า Go Global แล้วให้เปิด Application นี้เลยค่ะ”

 

คำตอบ:

 

ฝั่ง Host

ให้กำหนดว่ารันโปรแกรมดังกล่าวแบบเต็มหน้าจอ

Untitled

 

ฝั่ง Client

ให้สร้าง Shortcut ของโปรแกรม Go-Global Client ขึ้นมา โดยเปิดไปที่ C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client แล้วคลิ้กขวาที่ไฟล์ gg-client.exe เลือก Create Shortcut จะได้ Shortcut คือ gg-client.exe – Shortcut ขึ้นมา(เปลี่ยนชื่อShortcutนี้ได้ในภายหลัง) ให้คลิ้กขวาที่ไฟลฺนี้แล้วเลือก Properties เพื่อกำหนดอ็อปชั่นการเปิดใช้งาน ให้กำหนดชื่อHost และชื่อโปรแกรมที่ต้องการติดต่อและใช้งานตามลำดับดังรูป

 

image

 

จากรูปเป็นการเอา –h VAIO –a Notepad ไปต่อท้ายพาธโปรแกรมgg-client.exeในช่อง Target

ความหมาย

–h ชื่อHost คือการระบุว่าจะติดต่อกับ Host ชื่ออะไร ถ้าเราไม่ระบุ –h ชื่อHost ก็จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Host ให้ ซึ่งเราสามารถใส่เป็น IP Address ก็ได้

-a ชื่อแอพ คือการระบุว่าจะให้โปรแกรมใดถูกเรียกใช้งานอัตโนมัติ โดยชื่อแอพก็คือชื่อที่กำหนดไว้ในโปรแกรม Cluster Manager ของฝั่งHostนั่นเอง

 

จากตัวอย่างข้างต้นจึงหมายถึงการติดต่อกับHostชื่อ VAIO และเรียกใช้แอพลิเคชั่นชื่อ Notepad

Last Updated ( Tuesday, 18 June 2013 08:39 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ