Home
การอนุญาตให้ยอมเก็บไฟล์ไว้ใน Client ของคลาวด์ Go-Global PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 November 2012 16:48

หากต้องการให้ผู้ใช้สามารถ Save หรือ Save As ไฟล์ของแม่ข่ายไว้ในเครื่อง Client ที่ตนเองใช้งาน เราสามารถทำได้ดังนี้

 

1. ที่เครื่อง Host (แม่ข่าย) เปิดโปรแกรม Cluster Manager เลือกเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการจากรายการ All Hosts
2. คลิ้ก Tools | Host Options
3. ที่แท็ป Client Access ใส่เครื่องหมายถูกในช่อง Drives
5. คลิ้ก OK

image

 

โดยจะมีอ็อปชั่นให้กำหนดคือ

- Assign consecutive letters starting at:
คือการกำหนดชื่อไดร์ฟให้เริ่มต้นจากไดร์ฟของHostค่าดีฟอลต์คือ M ซึ่งหมายถึว Drive ใน Client ที่จะแสดงในโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ไดร์ฟ M

- Increment by
คือให้ชื่อไดร์ฟเรื่มต้นโดยเพิ่มต่อจากลำดับเริ่มต้นกี่ตัวอักษร เช่นถ้า Drive เริ่มจ้นที่ A ถ้าใส่ค่า 12 ในช่อง Increment by : ก็จะทำให้ไดร์ฟเริ่มต้นที่ M

- Hide
คือซ่อนไดร์ฟที่ต้องการของเครื่อง Client เช่นไดร์ฟที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการของเครื่อง Client เป็นต้น ให้ระบุชื่อไดร์ฟเช่น ถ้าข้างต้นมีการใส่ Assign consecutive letters starting at : M ถ้าต้องการซ่อนไดร์ฟแรกของไคลเอ็นทฺก็ใส่ชื่อในช่อง Hide เป็น M ถ้าซ่อนไดร์ฟถัดไปก็ใส่ N เป็นต้น

 

และถ้าเราไม่ยอมให้เก็บไฟล์ในเครื่องไคลเอ็นท์ก็ให้เอาเครื่องหมายถูกในช่อง Drive ออกเสีย

 

ตัวอย่างในรูปแสดง Host Drive และ Client Drive ที่ผู้ใช้มองเห็น ทำให้สามารถคัดลอกหรือ Save As ไฟล์ได้ 

 

Last Updated ( Thursday, 01 August 2013 10:49 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ