Home
การติดตั้งคลาวด์ GO-GLOBAL บน Windows PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 03 August 2012 17:46

ตัวอย่างการติดตั้งคลาวด์ GO-GLOBAL บน Windows 7 64 bit

ต้องการความช่วยเหลือ โทร 02 7938787 หรือสายด่วน 081 7062072

****** ก่อนติดตั้งโปรดตรวจสอบ System Requirement เสียก่อน ที่นี่ (GO-Global 5.0 for Windows Host)*****

 >> Go-Globalคือ? <<

ตรวจสอบSystem Requirementก่อนติดตั้ง 

ดาวน์โหลดGo-Globalทั้งแม่ข่าย/ลูกข่าย 

(แม่ข่ายให้ดาวน์โหลดGo-Global Host, ลูกข่ายให้ดาวน์โหลดGo-Global Client)

 

การติดตั้งแม่ข่าย

image

 

image

 

image

ถ้าต้องการให้เครื่องนี้เป็น Gateway บริการข้อมูลให้แม่ข่าย Windows Host หลายเครื่องให้เลือก Instakk the Gateway Connector

image

 

image

 

image

 

image

บางครั้งอาจมีโปรแกรมที่ทำงานอยู่อาจกวนการติดตั้ง จะมีหน้าต่างถามว่าต้องการปิดหรือไม่ ให้ตอบตกลง

image

 

image

 

image

จะพบหน้าต่างให้ใส่ Peroduct code ให้ใส่ว่า demo

image

 

image

กรอกข้อมูลผู้ใช้ โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง

image

บางครั้งเราอาจติดตั้ง Go-Global ในเครื่องที่เคยทดสอบ Demo ไปแล้ว จึงพบหน้าต่างว่าไม่สามารถติดตั้งไลเซนส์ Demo ได้อีก ไม่ต้องตกใจให้คลิ้ก Close แล้วส่งอีเมล์มขอ Demo License ของ Go-Global ที่ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it จะได้รับทันทีให้นำไฟล์ไลเซนส์ไปไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\GraphOn\GO-Global\Programs (ปิดโปรแกรม Go-Global ก่อน)

image

image

image

 

หลัง Restart ถ้าในระบบปฏิบัติการมีการติดตั้ง IIS (Internet Information Service) ไว้ ก็จะมีเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถ Access ผ่าน Web ได้ โดยชื่อว่า goglobal

 

image

 

เมื่อต้องการ Access ผ่านเว็บจากเครื่องลูกข่ายสามารถเข้าเว็บโดยระบุชื่อเครื่องหรือ IP Address แล้วตามด้วย goglobal ดังรูป

 

image

 

จะมีการถามเพื่อติดตั้ง ActiveX control ให้คลิ้กที่แถบPopup แล้วเลือก Install this add-on…
จากนั้นจะพบหน้า Sign In เพื่อเข้าใช้งาน

กรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมสำหรับลูกข่ายแทนการติดต่อผ่านเว็บ(กรณีนี้แม่ข่ายไ่ต้องมี IIS ก็ได้)ให้ดูขั้นตอนหัวข้อด้านล่าง

 

 

- ซอร์ฟแวร์ลูกข่าย

ซอร์ฟแวร์สำหรับลูกข่ายจะต้องติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งนแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่แชร์ไว้ในเครื่องแม่ข่ายได้

 

กรณีลูกข่ายคือ Windows ดาวน์โหลด

 

กรณีลูกข่ายคือ iPad ให้ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์ลูกข่ายจาก AppStore ผ่าน iPad ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยค้นหาคำว่า graphon ใน Appstore แล้วทำการติดตั้ง

 

ซอร์แวร์แม่ข่าย และลูกข่าย สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ

ดาวน์โหลดที่นี่

 

เลือกซอร์ฟแวร์ให้ลูกข่ายใช้งาน

บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เราต้องกำหนดว่าจะให้ลูกข่ายใช้งานโปรแกรมซอร์ฟแวร์ใดบ้าง วิธีการเป็นดังนี้

 

1. จาก Start Menu > Programs > Graphon Go-Global > Toos > Cluster Manager

โปรแกรมจะถามเราเพื่อให้ตั้งชื่อแม่ข่ายโดยจะใส่ชื่อแนะนำเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรา เราสามารถเปลี่ยนได้ จากนั้นคลิ้ก OK

 

2. ทำการเพิ่มโปรแกรมเพื่อให้ลูกข่ายใช้งาน โดยคลิ้ก Add แล้วตั้งชื่อโปรแกรม จากนั้นคลิ้ก … เพื่อเลือกโปรแกรม ดังรูปที่ 1

image

รูปที่ 1

 

เลือกโปรแกรมอื่นๆ ตามต้องการ โดยถ้าต้องการเลือกไฟล์ที่ไม่ใช่ .exe ก็ให้เลือกประเภทไฟล์เป็น All Files ดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2 (ตัวอย่างเลือกไฟล์ Display ของ GENESIS32 กรณีเช่นนี้เราต้องกำหนดใน GraphWorX32 ให้เข้าโหมดรันอัตโนมัติไว้ก่อนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้)

 

 

การติดต่อจากเครื่องลูกข่าย

1. เปิดซอร์ฟแวร์ลูกข่ายที่ Start Menu > Programs > Graphon Go-Global > Go-Global 
ส่วนกรณี iPad ให้เปิดแอพชื่อ GO-Global iPad Client

2. ใส่ IP Address หรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้องการติดต่อ แล้วคลิ้ก Connect

3. ใส่ User/Password ของ User ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(ที่ปรากฏใน Control Panel / User Account)

4. จะพบรายการโปรแกรมที่แม่ข่ายกำหนดให้ใช้งานได้ ให้ดับเบิ้ลคลิ้กเลือกใช้งานได้เลย

 

การติดต่อผ่านเว็บ

ดูวิธีการติดต่อผ่านเว็บที่นี่

 


รูปที่ 3 ตัวอย่างบน iPad

 

 

 

ต้องการความช่วยเหลือ โทร 02 7938181 หรือสายด่วน 081 7062072

 

 

Last Updated ( Wednesday, 10 February 2016 09:29 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ