Home
YAHOO JAPAN ใช้ GO-GLOBAL แจกจ่ายแอพลิเคชั่นแบบคลาวด์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 31 July 2012 17:33

YAHOO JAPAN แจกจ่ายแอพิเคชั่นสำหรับธุกิจด้วย GO-GLOBAL เพื่อให้สามารถใช้งานแบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้ แอพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นซอร์ฟแวร์สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางของ YAHOO โดยบริการดังกล่าวของ YAHOO ชื่อว่า Business Continuity Plan (BCP) Cloud Computing Service

ทั้งนี้ GO-GLOABL สามารถแจกจ่ายแอพลิเคชั่นทั่วไปให้ผู้ใช้ต่าง ๆ จำนวนมากสามารถใช้งานได้แบบคลาวด์ สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มโดยแจกจ่ายแอพลิเคชั่นทั้งของ Windows, UNIX และ LINUX ให้กับผู้ใช้บนต่าง ๆ ทั้งบน PCและคอมพิวเตอร์โมบายผ่านเครือข่ายแบบ LAN, WAN, VPN และ Internet ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอพลิเคชั่นได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความปลอดภัย โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบเดิมแต่อย่างใด

 

Last Updated ( Wednesday, 01 August 2012 09:37 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

Programmable Alarms
Analog Alarms

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ