Home
EDA International Ltd.เปิดโอกาศสำหรับนักศึกษาฝึกงานSCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 September 2016 21:56

บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เปิดโอกาศให้นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม วิศวกรรม วิทยศาสต์และเทคโนโลยี เข้าฝึกงานกับบริษัทฯเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับงานSCADA/Automation

นักศึกษาที่เข้าฝึกงานจะได้ความรู้และค่าตอบแทน(ตามสมควร) โดยความรู้ที่ได้จะสามารถนำไปประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานSCADAและAutomation เช่นความรู้เรื่องการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ควบคุมเข้ากับSCADAผ่านโปรโตคอลอุตสาหกรรมที่หลากหลาย การอินธิเกรตฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้าด้วยกันผ่านGENESIS SCADA การสร้างระบบMonitoring ระบบอาณัติสัญญาณ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านSCADA การเลือกโซลูชั่นและแก้ปัญหาในระบบSCADA การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล ระบบSCADAผ่านเว็บและอุปกรณ์โมบาย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป ซึ่งบริษัทฯยินดีมอบความรู้เทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลกเพื่อเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

 

นักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 027938787

Last Updated ( Wednesday, 14 September 2016 14:23 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ