Home
EDA ให้การอบรมGENESIS32 แก่ Bombardier Transportation Signal (Thailand) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 September 2013 23:53

บริษัท EDA International Ltd. ให้การอบรม GENESIS32 แก่บริษัท Bombardier Transportation Signal (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบขนส่งและอาณัติสัญญาณซึ่งกำลังมีโครงการระบบขนส่งมวลชนในประเทศมาเลเซียอยู่ในขณะนี้ โดยการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.ย. 2556 นี้

DSCF3916

Last Updated ( Monday, 09 September 2013 15:54 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ