การหาค่า Heat Exchanger Differentials (ค่าความต่างอุณหภูมิ) Print
Written by Administrator   
Friday, 19 July 2019 17:44

App Ex 5473

เราสามารถใช้อุปกรณ์ PR Electronicsรับค่าจากTemperature Sensor 2 ค่าแล้วแสดงค่าความต่างของอุณหภูมิได้ รายละเอียด

Last Updated ( Friday, 19 July 2019 09:44 )