Home
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากขยะเดนมาร์กแก้ปัญหาด้วยPR Electronics 7501 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 13 June 2019 04:41

image

Norfors ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะในโคเบนเฮเกน เดนมาร์ก ในแต่ละวันจะมีการเผาขยะปริมาณ10ตันเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า80GWhต่อปีจากความร้อนของไอน้ำที่ได้จากการเผาขยะดังกล่าวและผลิตพลังงานความร้อน370GWHต่อปี Norforsเลือกใช้อุปกรณ์HART Temperature Transmitter, 7501ของPR Electronicsเพื่อวัดค่าความร้อนในระบบและช่วยแจ้งเตือนกรณีFailureแบบต่างๆเช่นTemperature Error ที่จะมีไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนแบบRED Backlightที่เห็นได้ชัดช่วยให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Last Updated ( Wednesday, 12 June 2019 20:50 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

 ฟรีToolkit สำหรับ GENESIS32 SCADA !!!

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ