Home
PR Electronics สามารถซิมตำแหน่งDIP Switchได้ตามInput/Output PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 June 2019 03:50

ผู้ใช้PR Electronicsจะพบความสะดวกมากขึ้นเมื่อPR Electronicsมีซอร์ฟแวร์สำหรับSimulateตำแหน่งDIP Switchได้ตามInput/Ouputที่เราเลือก

 

ซอร์ฟแวร์นี้ชื่อ PR 3000 DIP-switch configurator ซึ่งใช้สำหรับPR 3000 Series หลังจากที่เราได้เลือกประเภทInput และ Outputแล้ว ก็จะปรากฏรูปDIP Switchพร้อมตำแหน่งดังแสดงในรูปด้านล่าง ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและมีความมั่นใจในการคอนฟิกอุปกรณ์ PR 3000 Series

 

ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์ PR 3000 DIP-switch configurator

Last Updated ( Tuesday, 11 June 2019 19:51 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ