Home
EDA International Ltd.ร่วมคณะสภาอุตสาหกรรมนำพาผู้ประกอบการไทยดูงานอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่น PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 18 February 2017 01:27

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่EDA International Ltd.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อให้เข้าสู่ยุคThailand4.0 ครั้งนี้EDA International Ltd. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำพากลุ่มผู้ประกอบการของไทยมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ที่บริษัท M-System, Nissin, SARAYA, OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY และได้เข้าเยี่ยมท่านกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเพื่อพูดคุยถึงกลยุทธ์และการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ประกอบการของไทยจะเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  EDAพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำกับทุกหน่วยงานหรือองค์กรและผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้มีมากขึ้น นั่นก็หมายถึงประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเช่นกัน

Last Updated ( Friday, 17 February 2017 21:22 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

image I.S. Interfaces จากPR Electronicsรับประกัน5ปี

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ