Home
บรรยากาศอบรม GENESIS SCADA 18-20 ก.ย. 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 18 September 2013 19:09

DSCF3928

EDA International Ltd. ให้การอบรม GENESIS32 SCADA ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ย. 2556 ให้แก่บริษัทฯดังต่อไปนี้

บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย)
บริษัท เซรามิคซีเมนท์ไทย จำกัด 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

RS-422/RS-485 Surge Protector หลากหลายแบบ
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ