Home
53U เพาเวอร์มิเตอร์ที่ตอบสนองได้มากกว่า PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 June 2009 18:06

โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าเพื่อการควบคุมการใช้พลังงาน ดังนั้นนอกจากการแสดงค่าทางไฟฟ้าที่ครบถ้วนตามความต้องการแล้ว ควรมีความง่ายในการเชื่อมโยงกับระบบ SCADA ซึ่งPower Meterรุ่น53UจากM-Systemสามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

Power Transducer รุ่นอื่นๆ 

 

******* ท่านที่ซื้อ53Uพร้อมGENESIS SCADAสามารถขอไฟล์คอนฟิกICONICS Modbus OPC ServerจากEDAได้เลย*******


53Uสามารถวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม ส่วนที่โดเด่นคืออินพุตและเอาท์พุตที่สามารถรับการสั่งงานและส่งออกค่าทางไฟฟ้าออกไปได้ เช่น Digital Input สามารถรับการสั่งงาน (On/Off) เพื่อสั่งรีเซตค่าพลังงานไฟฟ้าที่นับไว้ หรือเพื่อสั่งอัพเดทค่าดีมานด์ ส่วนDigital Output ใช้โปรแกรมให้ทำงานเมื่อเกิด Alarm หรือเมื่อถึงระดับพลังงานที่นับได้ตามต้องการ ซึ่งAddress ของค่าเหล่านี้สามารถแสดงผลและสั่งการผ่าน Modbus ได้เช่นเดียวกัน

 

 

ส่วน Analog Output มสามารถส่งออกค่าได้ทั้งแบบ DC current 4-20mA และ DC voltage 1-5 V เพื่อส่งค่าทางไฟฟ้าให้สามารถนำไปใช้งานอื่น ๆ ได้

 

การสื่อสารแบบ Modbus

53U สื่อสารด้วย Modbus RTU Protocol พร้อมคู่มือ Address ที่สมบูรณ์ ทำให้เราสามารถแสดงผลและควบคุมการทำงานผ่าน SCADA หรือ HMI ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงผ่านปุ่มที่หน้าปัดของPower Meter

53UBack

รูปที่1 ด้านหลังของ 53U

 

จากรูปที่ 1 จะมีพอร์ตต่อเชื่อมแบบ RS485 (T1 ถึง T4) และพอร์ต Configuration Jack ซึ่งเป็น RS232 ที่หากเราต้องการเชื่อมต่อกับ SCADA ผ่านพอร์ต RS232 นี้ก็ได้เช่นกันเพราะเป็น Modbus เช่นกัน โดยจะมีสายเชื่อมต่อแบบ Jack ให้ใช้งานเชื่อมต่อกับ COM Port ของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลงใด ๆ และกรณีที่เราต้องการแปลงทั้ง RS232 หรือ RS485 เป็น Ethernet ก็สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ Serail to Ethernet Converter ได้เช่นกัน

 

การสื่อสารแบบ Modbus นี้ 53U ได้ให้คู่มือ Modbus Address ที่ครบถ้วนสมบูณณ์มาด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุม53Uได้ทุกซอกมุมผ่านSCADAหรือModbus Master Device เช่น PLC รุ่นที่สามารถทำงานแบบModbus Master ได้ก็สามารถรับส่งค่าให้53U Power Meter ได้เช่นเดียวกับSCADA Software

 

53USys

รูปที่ 2 การต่อพ่วง53Uหลายตัวแบบ Modbus RTU

 

53UModbus

รูปที่ 3 ตัวอย่าง Modbus Address บางส่วน

 

รูปที่3เป็นตัวอย่างAddressบางส่วนในเอกสารคู่มือของ53Uที่ระบุชัดว่าเราสามารถแสดงผลและควบคุมอะไรได้ เช่นเทราสามารถสั่ง Reset ค่าที่นับได้ สามารถสั่ง Reboot แสดงผลค่าAnalog output เปลี่ยนแปลงหน่วย ช่วงเวลาการคำนวนดีมานด์ ฯลฯ

 

เชื่อมโยงแบบ RS232 ก็ได้

และหากเราไม่ต้องการเชื่อมต่อ Software SCADA เราก็ยังสามารถใช้ซอร์ฟแวร์ 53U Config เพื่อแสดงผลการทำงานแบบ Real time และ History ของ Alarm ที่เกิดขึ้นได้ดดยที่เราไม่ต้องต่อPCหรือNotebookกับ53Uตลอดเวลาเพราะค่าHistory Alarm จะเก็บไว้ในตัว 53U เอง โดยเก็บได้ถึง 9 ค่า เช่นเดียวกับค่า Average ของปริมาณทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ที่เก็บใน53Uเป็น History ได้ถึง 4 ค่า

zu03

รูปที่ 4 ซอร์ฟแวร์ 53U Config ที่มาพร้อม 53U

 

รูปที่ 4 เป็นซอร์ฟแวร์อรรถะประโยชน์ฟรีที่สามารถสื่อสารผ่านทั้ง RS232 และ RS485เพื่อการแสดงผลและสั่งงานดังที่กล่าวไปแล้ว

 

การเชื่อมโยงกับ SCADA

เราสามารถต่อ 53U กับ SCADA เช่น GENESIS32 และซอร์ฟแวร์อื่น ๆ ที่มี Modbus Driver หรือติดต่อ Modbus OPC Server ได้ โดยหากท่านที่ใช้ GENESIS32 V8 ก็จะได้รับ Modbus OPC Server ฟรีมาด้วยเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ Modbus การเชื่อมโยงกับระบบ SCADA ทำให้เราสามารถบันทึกค่าแบบ History ได้มากกว่าที่เก็บไว้ใน 53U และสามารถสร้างการแสดงผลตามแบบที่ต้องการ มีระบบแจ้งเตือน Alarmที่มีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงสามารถสร้างเงื่อนไขการควบคุมบนSCADAเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นPLCได้ด้วย

 

ซอร์ฟแวร์ Recorder

M-System มีซอร์ฟแวร์ที่สามารถบันทึกข้อมูลจาก 53U ได้ชื่อว่า MSR128LUS และ MSR128LUV ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 

msrpac_img02

รูปที่ 5 MSR Software

 

ซึ่งถ้าหากใช้ GENESIS32 เป็นซอร์ฟแวร์ SCADA อยู่แล้วก็สามารถใช้ TrendWorX ใน GENESIS32 ได้โดยไม่ต้องใช้ MSR

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. Spec

2. Manual

3. 53U Config Manual

 

ไฟล์OPC UA Serverสำหรับติดต่อกับ Power Meter M-System 53U 

Last Updated ( Wednesday, 29 December 2021 10:15 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ