Home
2022 องค์กรไทยต้องพร้อมด้านSCADA/IoT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 30 December 2021 07:23

อุตสาหกรรมที่มีหัวใจหลักคือการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดคือจุดเปลี่ยนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในปี2022

 จากบรรยากาศการแข่งขัน โรคภัย และสภาวะแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงานและผู้บริหารระดับต่างๆไปโดยสิ้นเชิง การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ของระบบในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งควบคู้ไปกับการเก็บข้อมูลเพื่อคำนวนวิเคราะห์ปริมาณการใช้คาร์บอนเพื่อคำนวนคาร์บอนฟุตปริ้นซึ่งในระยะเวลานับจากนี้ไปจะถูกนำมาใช้เป็นใบผ่านทางเพื่อส่งสินค้าไปจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆซึ่งมียุโรปเป็นด่านสำคัญที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมา ระบบSCADAที่มีฟีเจอร์ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย และสื่อสารกับแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างทั่วถึงจะกลายเป็นหัวใจหลักและศูนย์กลางการประสานงานส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ไปถึงจุดนี้ องค์กรควรพิจารณาประเด็นสำคัญดังนี้

1.ทัศนะคติ ความรู้ความเข้าใจด้านSCADA/IoT  

ผู้บริหารควรทำความเข้าใจลักษณะและความสำคัญของระบบSCADA/IoT ความจำเป็นเพื่อการดำเนินงานในองค์กรทั้งในแง่ของการบริหารจัดการ ความพร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นต่อทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตระหนักรู้ให้ได้ว่าSCADA/IoTไม่ใช่เรื่องที่ต้องจ้างอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตนเองในองค์กรในระดับพัฒนาปรับปรุงให้ได้

2.  นโยบายส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถด้านSCADA/IoT

บุคลากรเดิมผู้มีประสบการณ์การทำงานที่สำคัญต้องมีความรู้ความสามารถด้านSCADA/IoTเพื่อนำประสบการณ์ของตนเองมาพัฒนาระบบSCADAที่เหมาะกับองค์กรอย่างแท้จริง โดยมีทีมงานที่เป็นผู้ดูแล/จัดทำ/รับผิดชอบประสานงานหลักด้านการพัฒนาระบบSCADA ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมดในตอนแรกแต่สามารถศึกษาเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศหรือนโยบายขององค์กรที่เอื้ออำนวยและสร้างสรรค์

3. ทุนในการพัฒนาและวิจัย

เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรที่จะอยู่รอดต้องรู้จักวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองแม้แต่เรื่องSCADA/IoT โดยโซลูชั่นSCADAที่ซื้อมานั้นจะต้องสามารถรองรับการพัฒนาขององค์กรได้เป็นอย่างดี องค์กรต้องมีงบสำหรับการพัฒนาเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาและใช้งานในบางไลน์การผลิตและสามารถต่อยอดไปยังหน่วยต่างๆต่อไปในอนาคตควบคู่ไปกับการ"จ้างทำ" และคนของเราต้องเป็นหลักในการพัฒนา มีการจัดเก็บรายละเอียดการจัดทำอย่างเป็นระบบทั้งในเอกสารและในตัวบุคคลให้สามารถถ่ายทอดไปยังGenerationต่อไปของพนักงานและผู้บริหารได้ ไม่ควรหยุดนิ่งหรือทุ่มเวลากับการเขียนและจัดการโค้ดที่ยุ่งยากแก้ไขลำบากแต่หาโซลูชั่นที่ให้ความสำคัญกับไอเดียมากกว่าตามบริบทของงานและสภาพความเป็นจริงของคนทำงานและเป้าหมายเร่งด่วนในปัจจุบัน ควรมีรางวัลต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดและพร้อมสนับสนุนความต้องการทุนในการจัดหาทรัพยารฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตลอดจนคอร์สอบรมที่จำเป็น

4. นวัตกรรมคือความอยู่รอด

การอยู่ให้รอดในโลกยุคใหม่จำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน/ผู้บริโภค การคิดค้นและควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งต้องใช้ความสามารถของระบบSCADAที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้เร็ว หากองค์กรตระหนักถึงสิ่งนี้ได้ก็จะมีความแข็งแกร่งมั่นคงไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด องค์กรของเราจึงควรผลักดันตัวเองก่อนที่จะถูกDisrubtจากปัจจัยต่างๆเพื่อสร้างหนทางใหม่ๆที่อาจเป็นประตูสู่ความเร็จ

 

  "มีใช้ และแก้ไขปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได้ ปรับเปลี่ยนทันต่อสถานการณ์ได้"  

 

**** ประโยชน์ของSCADA ****

 

  "ได้ข้อมูลรวดเร็ว/แม่นยำ เพื่อการบริหารจัดการ/ตัดสินใจได้ถูกต้อง สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ"

  "ระบบทุกส่วนทำงานสัมพันธ์กันตามเป้าหมาย"

  "รู้ข้อด้อย ข้อดีของระบบ แก้ไขทันก่อนเสียหาย ปรับปรุงตรงจุด"

  "องค์กรมีความแข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่น อย่างยั่งยืน"

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 31 December 2021 11:14 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ