ดึงข้อมูลNETPIEมาใช้ในSCADA Print
Written by Administrator   
Friday, 28 May 2021 11:00
หากต้องการดึงข้อมูลที่เก็บในNETPIEมาใช้ในSCADAสามารถทำได้ดังนี้ 
Last Updated ( Friday, 28 May 2021 11:04 )