Home
Report Toolkit ฟรีสำหรับ GENESIS64 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 04 January 2021 11:13

 

 

 

  • พร้อมVDOอธิบายการใช้งาน
  • ค้นข้อมูล แสดงในรูปแบบChart และตารางDataGrid
  • สามารถExportข้อมูลเป็นCSV, image
  • สั่งพิมพ์ได้
  • แก้ไขคอนฟิกเช่น รูปแบบกราฟ Data Source ได้
  • แก้ไข SQL Query String ในData Connectivity ได้ พร้อมวิซาร์ดในการสร้างSQL Query
  • ตัวอย่างเงื่อนไขการแสดงผลในDataGrid เช่นให้แถวข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไขมีการเปลี่ยนสีเป็นต้น โดยสามารถใช้Expressionในเงื่อนไขได้

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

LED Tower จาก M-System คุณภาพสูง ทน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเข้าสาย 
IT60 Series
Component Identification

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ