Home
LINE Alarm สำหรับGENESIS64 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 06 November 2020 08:28
This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

ดาวน์โหลด LINE Alarm สำหรับGENESIS64 SCADA

ฟีเจอร์

ในเวอร์ชั่นBasicนี้จะส่งAlarmเฉพาะระดับSeverity 800ขึ้นไป และส่งเฉพาะเวลาและข้อความแจ้งAlarmเท่านั้น หากต้องการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าCurrent Value, Source, Severity, Areaเป็นต้น ต้องซื้อGENESIS64 10.96จากEDAแล้วแจ้งEDAคอนฟิกให้ฟรี

 

การใช้งาน

สร้างLINE Tokenก่อนตามวิธีการจากVDOนี้

คอนฟิกAlarmWorXให้เก็บข้อมูลในMS SQL Expressให้เรียบร้อย และStartการทำงาน โดยLINE Alarm เวอร์ชั่นBasicนี้จะใช้กับวิธีคอนฟิกดังรูปล่างเท่านั้น

เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel ให้Enable Macroโดยคลิ้กปุ่มEnable Content

https://powerspreadsheets.com/wp-content/uploads/button-to-enable-macros-in-excel.jpg

โดยปกติGENESIS64จะเก็บคอนฟิกไว้ใน MS SQL Express 2017 ดังนั้นให้ปล่อยค่าคอนฟิกไว้ดังรูปล่าง(แถบสีเหลือง) ยกเว้นว่ามีการคอนฟิกต่างจากนี้ เช่นตั้งชื่อตารางเก็บข้อมูลเป็นชื่ออื่น ก็ให้เปลี่ยนค่าในช่องTable Nameให้ตรงกับที่เราใช้ (ในตัวอย่างใช้ชื่อตารางAlarmLogตามคอนฟิกในWorkbenchรูปบน)

คัดลอกLINE Tokenมาใส่แทนของเดิมในช่อง LINE Token จากนั้นคลิ้ก Create Line Alarm

จากนั้นRestart SQL ServerในMS SQL Management Studio

 

ตัวอย่างข้อความทางLINEเมื่อเกิดAlarmขึ้น

หมายเหตุ

Alarmที่ส่งทางLINE Alarm Basic จะต้องกำหนดค่าSeverityตั้งแต่800ขึ้นไป เพื่อป้องกันการส่งAlarmทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเกินความจำเป็น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงให้ติดต่อEDA

Last Updated ( Tuesday, 27 July 2021 11:21 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ