Home
Batch Control Toolkit เทมเพลตควบคุมBatch Control ฟรี!สำหรับลูกค้าEDAที่ซื้อGENESIS64 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 September 2020 06:58

ลูกค้าที่ซื้อGENESIS64 SCADAตั้งแต่วันนี้ สามารถขอเทมเพลตเพื่อควบคุมแบบBatch ControlสำหรับGENESIS64 ช่วยลดเวลาการพัฒนา สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนและเพิ่มการควบคุมให้ตรงตามความต้องการได้ รายละเอียด | VDO แนะนำBacth Control Toolkit

Last Updated ( Wednesday, 23 September 2020 10:32 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ