ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์อบรมGENESIS32 SCADA Print
Written by Administrator   
Tuesday, 09 July 2019 14:22

ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์เข้าอบรมGENESIS32 SCADA ที่ EDA International Ltd.

GENESIS32 เป็นซอฟต์แวร์SCADAที่เปิดกว้างรองรับมาตรฐานการสื่อสารหลากหลายและมีฟีเจอร์ที่ทุกอุตสาหกรรมและทุกงานวิศวกรรมต้องการจึงเหมาะใช้ในการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐานบุคลากรและนักศึกษาเช่นเดียวกับที่ใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ  

Last Updated ( Wednesday, 10 July 2019 07:12 )