Home
GENESIS64 10.96 Critical Fix Rollup 1 ไฟล์อัพเดทเพื่อปรับปรุงการทำงานของGENESIS64 SCADA V10.96 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 24 March 2020 16:40

image

ICONICS เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทเพื่อปรับปรุงการทำงานของGENESIS64, IoTWorX และHyper Historian เวอร์ชั่น 10.96 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงตามเอกสารดังนี้

เอกสารRelease Noteรายละเอียด Critical Fix Rollup 1

ทั้งนี้ICONICSแจ้งว่าควรติดตั้งCritical Fix Rollup 1 เมื่อพบปัญหาตามที่แสดงในเอกสารRelease Noteข้างต้น หรือเมื่อต้องการปรับปรุงเสียรภาพของGENESIS64 10.96เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโดยทันที

ดาวน์โหลด Critical Fix Rollup 1 สำหรับ GENESIS64 10.96

 

EDA International Ltd.และICONICSล้วนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดตลอดมา หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม Technical Supportที่ 081 7062072 หรือ ทางLINEที่นี่

 

image

Last Updated ( Tuesday, 24 March 2020 09:51 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ