Home
SCADAผ่านเว็บ : GENESIS64 KPIWorX : คุ้มค่า ต่อยอดโอกาสธุรกิจได้ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 November 2019 15:38

GENESIS64 10.95ขึ้นไปมีฟีเจอร์ชื่อKPIWorXสามารถแสดงผลผ่านเว็บได้ไม่จำกัดจำนวนClient จากเดิมที่แสดงผลและควบคุมได้บนเครื่องGENESIS64อยู่แล้ว ก็จะสามารถให้ผู้ใช้คนอื่นๆดูการทำงานแบบDashboardผ่านเว็บได้ โดยเป็นแบบRead Only ถ้าต้องการแบบRead and Writeเราต้องซื้อไลเซนส์MobileHMIหรือWebHMIเข้ามาเพิ่ม แต่ถึงแม้KPIWorXจะเป็นClientแบบRead Onlyก็ยังมีความคุ้มค่ามากมายเหลือเกินซึ่งพอจะยกเป็นตัวอย่างได้เช่น

  • บริการแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา
  • ตรวจสอบเครื่องจักร
  • ติดตามกระบวนการผลิต
  • Solar Farm, Solar Rooftop
  • ตรวจสอบคุณภาพน้ำ มลพิษ สภาพแวดล้อม
  • Smart City
  • เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแสดงผลด้วยKPIWorXผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งผู้ให้บริการSCADA จะเก็บค่าบริการผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ และยิ่งกว่านั้น การใช้งานKPIWorXไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์SCADA server

ส่วนการติดต่อรับข้อมูลจากField deviceอย่างPLC, RTU, Meter, Sensorต่างๆสามารถทำผ่านช่องทางหลากหลายเช่นผ่านOPC server, MQTT, Web Service, database ยกตัวอย่างเช่นมิเตอร์ประปาแบบ Smart meter ส่งข้อมูลผ่าน NB IoT, MQTTหรือLoRa WANมาที่serverหรือMQTT broker แล้วGENESIS64 อ่านค่ามาใช้งานผ่านKPIWorX ซึ่งเราสามารถติดตั้งGENESIS64บนServerขององค์กรหรือบนคลาวด์เช่น amazon web service หรือ Microsoft Azure หรือผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งช่วยลดต้นทุนการจัดหา จัดการ และต้นทุนการบำรุงรักษา ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดธุรกิจให้บริการได้ รวมทั้งตัวอย่างอื่นๆเช่นการตรวจสอบเพื่อบำรุงระบบ เป็นต้น เป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการ ช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

KPIWorXสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง Web และแอพพลิเคชั่นบนSmartphone, Tablet ทำให้สามารถลดต้นทุนด้านClient ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา

VDO ฟีเจอร์ KPIWorX

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Wednesday, 18 February 2015 14:02

3000Folderen 110PxThe compact temperature devices of the PR 3000 series provide high accuracy, fast response time AND low temperature drift – without compromise.

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ