Home
GENESIS64 SCADAสั่งงานด้วยเสียงได้ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 August 2019 20:41

เราสามารถสร้างหน้าแสดงผลและควบคุมที่สามารถสั่งงานด้วยเสียง ใช้เสียงพูดของเราสั่งการSCADAให้ON/OFF เขียนค่า เปลี่ยนหน้าไปยังหน้าที่ต้องการ ฯลฯ

 

ในคอนโทรลเช่นปุ่มที่ปกติเราใส่Dynamic Pickแบบต่างๆเข้าไปให้สั่งการตามที่เราต้องการ ถ้าเราต้องการเพิ่มคำสั่งเสียงเข้าไปก็เพียงแต่ระบุในPropertyชื่อ VoiceCommandว่าเราจะสั่งคำว่าอะไรดังรูป จากรูปเราสั่งว่า Toggle Switch One ถ้าSCADAได้ยินก็จะตอบกลับด้วยคำที่เราระบุในVoiceFeedback(ควรใช้คำที่ต่างกันเพื่อไม่ให้เสียงของSCADAที่ตอบรับส่งเสียงกลับเข้าไมโครโฟนอีก)

image

 

ก็จะเป็นการสั่งการตามCommand ที่เราเลือกให้กับปุ่มนี้ เช่นจากตัวอย่างเป็นการสั่งสลับค่า 0/1นั่นเอง

 

image

Last Updated ( Tuesday, 27 August 2019 08:29 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ