Home
เลือกบริการคลาวด์สำหรับGENESIS64 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 July 2019 15:52

บริการคลาวด์ลดภาระการบำรุงรักษาและด้านHardwareในระยะยาว อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานจากทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต หากเราจะเลือกบริการCloud Serverเพื่อเอาGENESIS64ไปติดตั้งควรพิจารณาฟีเจอร์ดังต่อไปนี้เพื่อให้GENESIS64สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • มีVirtual MachineและเลือกระบบปฏิบัติการWindows ทีมีIISได้ เช่นWindows Server 2016, Windows 10 Enterprise หรือ Pro Edition เป็นต้น
  • รองรับWindows Remote Desktop
  • มีData Backupอัตโนมัติไว้ในServerสำรองและพร้อมทำงานแบบRedundantเมื่อServerหลักมีปัญหา
  • มีPublic IPให้ใช้
  • ย้ายImage fileของVMได้กรณีต้องการยกเลิกบริการ
  • กำหนดIP Rangeที่อนุญาติให้เข้าใช้งานหรือติดต่อมายังServerได้
  • มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

และเพื่อให้การทำงานของSCADAมีความรวดเร็วในกรณีมีClientติดต่อเข้าใช้งานจำนวนมากอาจพิจารณาเรื่องเพิ่มเติมอย่าง Disk เป็น SSDจะมีความเร็วมากกว่าHarddisk ความเร็วของCPUจำนวนCoreของCPU ขนาดRAMและพื้นที่ที่ให้บริการในแต่ละแพกเกจเป็นต้น

 

บริการที่มีฟีเจอร์ดังกล่าวก็เช่นMicrosoft Azureเป็นต้น แต่บางครั้งเราอาจจะต้องการใช้ผู้ให้บริการในประเทศด้วยเหตุผลอื่นเช่นราคา ความสะดวกในการขอรับความช่วยเหลือเป็นต้น

 

ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจเราควรลองใช้บริการดูก่อนเนื่องจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะยอมให้ทดลองใช้ฟรีอย่างน้อย30วันเป็นต้น โดยหลังจากสร้างAccountและเปิดบริการCloudฟรีแล้วให้Loginเข้าWindows Serverผ่านWindows Remote Desktopเพื่อดาวน์โหลดGENESIS64 SCADAไปไว้และดำเนินการติดตั้งเพื่อทดสอบใช้งาน GENESIS64 เดโมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ และควรลองใช้clientติดต่อเข้าใช้งานจากDesktop/Web/Mobile Deviceว่าพอใจในประสิทธิภาพของServerนั้นๆหรือไม่ (GENESIS64 Demo จะยอมให้Clientติดต่อได้1เครื่องโดยที่Serverต้องไม่มีการเปิดหน้าแสดงผลใดๆ หากต้องการติดต่อมากกว่านั้นและServerเปิดหน้าแสดงผลพร้อมกับClientได้ ให้ขอไลเซนส์30วันจากตัวแทนICONICSคือEDA International Ltd.)

Last Updated ( Monday, 15 July 2019 08:21 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ