Home
GENESIS64 SCADA : หาค่าAverageจากข้อมูลReal time PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 April 2019 17:47

หากต้องการนำค่าReal timeเช่นข้อมุลจากเครื่องจักรมาคำนวนค่าAverageในGENESIS64 SCADAแบบง่ายๆ เราสามรถทำได้ดังนี้

 

เช่นเมื่อต้องการแสดงค่าAverageจากRealtime OPC tag ก็ให้Browseข้อมูลผ่านData Browserตามปกติ จากนั้นในช่องESPให้เลือกTimeAvg แล้วกำหนดว่าจะให้นำค่ามาแสดงหรือใช้งานทุกกี่วินาที และแบ่งข้อมูลReal timeออกเป็นกี่ช่วง จากตัวอย่างรูปล่างจะมีการคำนวนค่าในช่วง3วินาทีโดยแบ่งค่าในช่วงนี้ออกเป็น10ตัวอย่างเพื่อหาค่าเฉลี่ยออกมา

image

จากนั้นคลิ้กOK

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ