Home
หลังทดสอบOPCกับHardwareแล้วควรวางแผนเลี่ยงปัญหาคอขวด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 21 March 2019 14:33

ปัญหาคอขวดเกิดขึ้นบ่อยในกรณีที่OPC Serverต้องบริการข้อมูลให้Clientจำนวนมากแล้วบริการข้อมูลไม่ทันเนื่องจากต้องบริการข้อมูลให้Clientตามคิว

OPC Serverต้องบริการข้อมูลให้ครบตามคิวจึงกลับมารับคำสั่งรอบใหม่จากClientในรอบถัดไปดังนั้นจึงมีความล่าช้าตามไปด้วย ในGENESIS SCADAจะมีเครื่องมือจัดการกับปัญหานี้ ปกติแล้วเราสามารถติดต่อOPC tagโดยตรงจากโมดูลต่างๆเช่น จากGraphWorX, TrendWorX, AlarmWorX เป็นต้น แต่หากเรามีแผนว่าจะมีClientจำนวนมากจะมาติดต่อกับGENESISเราก็ควรสร้างRegisterไว้ในUnified Data Managerเพื่อเป็นBufferติดต่อกับOPC tag ไม่เรียกใช้Tagโดยตรง แต่ให้โมดูลต่างๆเรียกใช้Registerแทน จากรูปล่างRegisterชื่อv1จะติดต่อกับOPC Tagชื่อRandom

image

เมื่อเราใช้โมดูลเช่นGraphWorXมาติดต่อเราก็สามารถเรียกRegisterแทนOPC Tagได้

image

ในกรณีที่ใช้GENESIS64 SCADA เราสามารถใช้SCADAอื่นๆมาติดต่อRegisterของGENESIS6ได้ด้วย

การคอนฟิกแบบนี้ทำให้OPC Serverส่งข้อมูลให้Registerเท่านั้นเพียงรายเดียวแล้วกลับไปปรับคำสั่งใหม่ได้ RegisterในUnified Data Managerจะทำหน้าที่บริการข้อมูลให้Clientและโมดูลต่างๆเอง ทำให้OPC Serverทำงานได้ดีไม่ช้าเท่ากรณีบริการข้อมูลให้Clientและโมดูลต่างๆโดยตรง

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ