Home
GENESIS64 10.95 : อ่านค่าจากDatabaseมาใช้งานหรือส่งให้PLC PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 September 2018 18:54

เราสามารถใช้GENESIS64อ่านค่าจากฐานข้อมูลได้ เมื่ออ่านมาแล้วสามารถนำมาใช้งานเช่นพล็อตกราฟ ใช้เป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือน แสดงค่าในหน้าแสดงผลแบบกราฟิก นำค่ามาควบคุมการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของกราฟิก หรือส่งต่อให้PLC/ControllerหรือDatabaseอิ่นต่อไป หรือเอาไว้ให้SCADAอื่นมาติดต่อใช้งานแบบOPC Tagเป็นต้น บทความนี้จะแสดงการติดต่ออ่านข้อมูลจากMS SQL Databaseเบื้องต้น

ชมเวอร์ชั่นVDO

ขั้นตอน

– คอนฟิกDatabase ConnectionในWorkbench

– นำข้อมูลที่ได้มาใช้งาน

 

คอนฟิกDatabase ConnectionในWorkbench

ในGENESIS64 10.95ให้เปิดWorkbench จาก Start > Programs > ICONICS Product Suite > Workbench แตกกิ่งในProject ExplorerเลือกData Connectivity > BACnet > Databases > คลิ้กขวาที่ SQL Connection เลือก Add SQL Server Native Connection

image

 

ตั้งชื่อConnectionในช่องName แล้วคลิ้กConfigure Connection ระบุชื่อSQL Serverเช่น(local)หรือ (local)\ชื่อSQL Instance(ถ้าMS SQLอยู่ในPCเดียวกันกับSCADA) หรือ เลขIP Address\ชื่อSQL Instance เช่น 192.168.1.55\SQLEXPRESS2014 ระบุวิธีการLog onว่าจะใช้Windows NT หรือ SQL Security(ใช้User/Password) แล้วระบุชื่อDatabase จากนั้นคลิ้ก

image

 

ทดสอบติดต่อMS SQL Serverโดยคลิ้กTest Connection ถ้าพบหน้าต่างแสดงข้อความConnection test succeededถือว่าทดสอบผ่าน ให้คลิ้กOKและApply

image

 

สร้างData Sourceให้Connectionที่เราสร้างขึ้น โดยคลิ้กขวาที่Connectionที่เราสร้างแล้วเลือกAdd Data Source

image

 

ตั้งชื่อData Sourceในช่องNameแล้วคลิ้กConfigure Commandเพื่อเลือกTable/Store Procedureหรือพิมพ์คำสั่งSQL Commandที่ต้องการ

image

 

จะปรากฏหน้าต่างConfigure SELECT Command ถ้าต้องการเลือกTableให้เลือกTable Queryจากช่องCommand Type แล้วแตกกิ่งไปเลือกTableที่ต้องการ

image

 

เช่นผมเลือกตารางt1แล้วคลิ้กNextก็จะพบSQL Commandดังนี้

image

 

ผมต้องการค้นข้อมูลโดยใช้คอลัมน์id ดังนั้นผมจึงเพิ่มคำสั่งWhere id=@idต่อท้ายเป็น

image

 

คลิ้กNext

โปรแกรมจะสร้างและMapตัวแปร@idที่เราระบุอัตโนมัติ

image

 

คลิ้กFinish และOK

คลิ้ก Apply

ทดสอบติดต่อโดยคลิ้ก Test Command

image

 

 

จะพบหน้าทดสอบ ให้กรอกค่าตัวแปร id เช่นจากตัวอย่างผมกรอก 427เพราะต้องการข้อมูลแถวที่มีค่าid=427 แล้วคลิ้ก Next

image

 

ก็จะพบข้อมูลผลลัพธ์

image

 

กำหนดความถี่ในการนำข้อมูลใหม่มาRefresh

image

 

นำข้อมูลที่ได้มาใช้งาน

การนำข้อมูลไปใช้งานสามารถทำได้ทั้งบนGraphWorX64, TrendWorX64, AlarmWorX64, Unified Data Manager หรืออื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการส่งค่าในคอลัมน์v1ที่id=427ไปให้PLCทุก5วินาที ก็ให้สร้างRegisterในUnified Data Managerเพื่อรับInputเป็นค่าจากData Sourceที่เราสร้างขึ้นแล้วระบุOutputเป็นOPC tagที่ลิงค์กับPLCอยู่

image

 

โดยUDMจะอยู่ในWorkbenchเช่นกัน เปิดได้ตามรูป แล้วสร้างRegisterขึ้นมา

image

 

ตั้งชื่อ แล้วเลือกTagดังรูป

image

 

เลือกTagของDatabaseจากData Browser

image

 

ดับเบิ้ลคลิ้กเลือกคอลัมน์ที่ต้องการ

image

 

เอาเมาส์คลิ้กหลังv1

image

 

โปรแกรมจะแสดงpathของTag ให้ระบุเงื่อนไขในการค้นข้อมูล เชนกรณีของผม id = 427 เป็นต้น

image

 

คลิ้กOKเพื่อกลับสู่หน้าRegister

จากนั้นเลือกOutputที่จะรับค่าจากข้อมูลที่ค้นได้ ในที่นี้ก็คือOPC tagที่ลิงค์อยู่กับPLC Registerเป็นต้น แล้วระบุความถี่ในการส่งค่าให้Outputเช่น 5 sec แล้วคลิ้กApply เท่านี้PLCก็จะได้รับค่าจากDatabaseทุก 5 วินาที

image

 


การประยุกต์ใช้งานก็อย่างเช่นส่งสูตรการผลิตที่มีอยู่ในฐานข้อมูลไปควบคุมPLC หรือในทางกลับกันก็ส่งค่าจากPLCไปไว้ในDatabase เป็นต้น กรณีใช้เป็นสูตรควบคุมการผลิตเราอาจทำตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกสูตร หรือใช้ScheduleWorXควบคุมสูตรการผลิตตามวันเวลาในตารางเวลาที่กำหนดไว้


 

การเอาข้อมูลไปใช้ในกราฟิกหรือโมดูลอื่นๆก็เช่นกัน เช่นในGraphWorX ก็ทำการBrowseหาTagจากDatabaseได้เช่นกัน ในรูปล่างผมใช้คอลัมน์v2เมื่อid=427

image

 

ถ้าต้องการเอาSCADAอื่นมาอ่านค่าของData Source (Database)ก็ทำได้เช่นหากใช้Kepware OPC Quick Client ลองติดต่อดูก็จะติดต่อได้ดังรูป

image

image

 

ชมเวอร์ชั่นVDO

Last Updated ( Wednesday, 12 September 2018 16:08 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ