Home
สิ่งสำคัญของการสร้างระบบKPIของการผลิตอุตสาหกรรม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 06 August 2018 19:50

สวัสดีครับ ในเชิงของงานSCADAเพื่อหาค่าKPIในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่จะยึดหลักการหาKPIคือ ใช้เวลาในการผลิตที่มีให้คุ้มค่าหรือเปล่า (Availability และPerformance) ผลิตได้คุณภาพหรือไม่คือคัดทิ้งเทียบกับที่ผ่านมาตรฐานเป็นเท่าใด (Quality)

 

เพื่อให้ได้ทั้ง3ค่าKPIและนำผลที่ได้ทั้ง3มาคำนวนOEEเราจะต้องมี

1. สถานะของเครื่องจักรว่าONอยู่หรือไม่

2. สถานะว่าเครื่องจักรทำงานอยู่จริง(ไม่ใช่แค่ON)

3. จำนวนสินค้าที่นับได้ทั้งที่ผลิตได้ และผ่านQC

โดยเอาสถานะดังกล่าวทั้งหมดมาอินธิเกรตเข้าSCADAให้ได้ เมื่อมี 3 สัญญาณนี้เราสามารถคำนวนหาKPIของไลน์การผลิตนั้นได้ครับ จะเป็นReal timeหรือDelayไปบ้าง(เช่นจำนวนสินค้าที่ผ่านQC)ก็ไม่เป็นไรครับ

image

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ