ติดต่อMitsubishi Q PLCกับGENESIS SCADAผ่านModbus RTU Print
Written by Administrator   
Thursday, 14 June 2018 18:02

image

กรณีต้องการติดต่อผ่านModbus TCP อ่านบทความนี้

 

เราสามารถติดต่อMitsubishi Q PLCกับGENESIS32 SCADAผ่านโปรโตคอลModbus RTUได้ โดยใช้โมดูลQJ71MB91ซึ่งเป็นโมดูลสื่อสารแบบModbus RTUมีพอร์ตทั้งแบบRS232, 422และ485 โดยก่อนต่อกับSCADAเราควรแปลงพอร์ตการสื่อสารเป็นTCP/IPเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในระบบเครือข่าย

 

ท่านสามารถตรวจสอบคู่มือQJ71MB91ได้ที่นี่

 

จากคู่มือข้างต้นในหัวข้อ 7.3 จะเป็นการใช้งานMitsubishi Q PLCแบบModbus Slaveเพื่อให้ICONICS OPC Serverสามารถติดต่อกับPLCได้ หรือท่านสามารถใช้ค่าDefault Parameter

ในบทที่2 หัวข้อ 2.2 ข้อย่อย(2)b จะเป็นการต่อPLCแบบSlaveกับModbus Masterซึ่งในที่นี้คือSCADA

 

การใช้งานICONICS Modbus OPC Server ของGENESIS32เพื่อติดต่ออุปกรณ์Modbus

 

ท่านไม่ต้องซื้อICONICS OPC Serverหากใช้งานGENESIS SCADAอยู่แล้วเนื่องจากไลเซนส์ของICONICS OPC Serverรวมอยู่กับGENESIS32หรือGENESIS64อยู่แล้ว

 

VDOการเซตQJ71MB91แบบMaster (กรณีต้องการใช้PLCอ่านค่าจากอุปกรณ์Modbus ส่วนถ้าจะต่อกับSCADAให้ใช้แบบSlave)

 

Last Updated ( Friday, 04 October 2019 20:31 )