Home
GENESIS32 SCADA: เมื่อมีAlarm ให้มีลิงค์เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 03 April 2018 22:50

เมื่อเกิดAlarmที่เราสนใจ ให้มีลิงค์เปิดเอกสารที่ระบุไว้ เช่น pdf/Word/Excel ฯลฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประกอบเหตุการณ์alarmเช่นเป็นเอกสารคู่มือหรือHelpเป็นต้น GENESIS32 SCADAสามารถทำได้

 

ขั้นตอนเป็นดังนี้

ตั้งค่าพาธของไฟล์ในAlarm Configurator

ในAlarmWorX32 Configuratorให้ระบุพาธของเอกสารที่ต้องการในแท็ปGeneralของAlarm tagที่เราต้องการดังรูป จากรูปที่ช่องDefault Displayให้คลิ้กปุ่ม…เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิ้กOpen และApply

image

 

นำเข้าAttrubuteมายังAlarm Viewer

ในGraphWorX32ให้คลิ้กAlarmViewerเพื่อวางลงไปในพื้นที่Display

image

 

แล้วดับเบิ้ลคลิ้กเปิดหน้าPropertiesของAlarm Viewer เลือกแท็ปSubscription > เลือกalarms > คลิ้กEdit

image

 

จะพบหน้าSubscriptionของalarm ให้เลือกประเภทalarmที่เรามีใช้ เช่น digital จากนั้นเลือกDefault Displayจากรายการด้านซ้าย แล้วคลิ้กAddเข้ามาในรายการด้านขวาดังรูป จากรูปจะได้เป็นAttributeลำดับที่ 1 ทำเช่นเดียวกันนี้กับalarmประเภทอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น Limit โดยให้Defualt Displayของalarmแต่ละประเภทมีลำดับAttributeเดียวกัน

image

 

คลิ้ก OK

 

เมื่อGrphWorXทำงานในโหมดRuntime หากมีAlarmที่เราระบุลิงค์ของไฟล์ไว้ ก็จะสามารถคลิ้กขวา > เลือกDisplay เพื่อเปิดไฟล์นั้นได้

image

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ