Home
GENESIS SCADA: ผลิตช้าให้แจ้งเตือน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 January 2018 17:00

ถ้าสัญญาณ(ไม่ว่าจะจากDatabase/OPC)เปลี่นแปลงช้า ให้GENESIS SCADAแจ้งเตือน หลักการนี้สามารถนำมาใช้กับงานที่ต้องการให้มีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเช่น การผลิตสินค้า การตรวจสอบนับจำนวน ฯลฯ เช่นต้องการให้ผลิต1ชิ้นต่อ30วินาที ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นส่วนที่ผลิตในช่วง3วินาทีก็ให้SCADAแจ้งเตือน(PLCส่งจำนวนชิ้นส่วนที่นับได้มาให้SCADA)

หลักการ

1. ใช้AlarmWorXในGENESIS SCADAตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแบบTrigger ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงสเวลาDelayที่ตั้งไว้ให้แจ้งเตือน

2. สามารถนำสถานะการแจ้งเตือนไปแสดงบนกราฟิกเป็นสีหรืออนิเมชั่นได้

3. ถ้ามีช่วงการDelayหลายระดับเช่นระดับสีเหลือง(เฝ้าระวัง) สีแดง(ไม่ไหวแล้ว) ก็สามารถทำalarmเพิ่มตามจำนวนระดับได้

 

ใช้AlarmWorXในGENESIS SCADAตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแบบTrigger

กำหนดสัญญาณที่จะตรวจจับในช่อง OPC Input และกำหนดDelay timeในช่องDelayซึ่งจะใช้เป็นค่าคงที่หรือOPCก็ได้ เช่น 180หมายถึง180วินาที แต่จากรูปในตัวอย่างด้านล่างใช้OPC tagเพราะต้องการให้สามารถปรับค่าDelayได้จากSCADAหรือPLC

image

จากนั้นเลือกให้เป็นAlarmแบบTrigger Limit เลือกHeart Beatเพื่อเช็คว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตามระDelay (ค่าในช่องDelayจะถูกยกมาใส่อัตโนมัติจากที่กำหนดในแท็ปAlarm Settings)

image

คลิ้กApplyเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

นำสถานะการแจ้งเตือนไปแสดงบนกราฟิกเป็นสีหรืออนิเมชั่นได้

จากตัวอย่างเราสามารถแสดงAlarmในแบบตารางแจ้งเตือน(Alarm Viewer)หรือกราฟิกอนิเมชั่นก็ได้ จากตัวอย่างสัญญาณยังเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 วินาทีตามที่กำหนดผ่านSCADAจึงไม่มีการแจ้งเตือน และกราฟิกก็แสดงสถานะปกติ

image

แต่ถ้าเกิน10วินาที จะเตือนแบบที่กำหนดไว้

image

กราฟิกวงกลมจะมีการใช้สัญญาณActiveของAlarm tagที่เราสนใจมาเป็นตัวกำหนดให้แสดงสี

image

Last Updated ( Tuesday, 09 January 2018 08:44 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ