เก็บข้อมูลในSQL Serverที่กำหนดรูปแบบเองด้วยSCADA Print
Written by Administrator   
Wednesday, 15 November 2017 16:53

เนื่องจากผู้ใช้หลายท่านต้องการเก็บข้อมูลจากSCADAไว้ในSQLทั้งMS SQLและMySQLในรูปแบบที่กำหนดเอง(รูปแบบตาราง) บทความนี้จึงขอแสดงลิงค์วิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว

หลักการ

– สร้างตารางเก็บข้อมูลชั่วคราวในSQL Server

– สร้างTriggerตรวจจับว่ามีการอัพเดทข้อมูลในตารางชั่วคราวหรือไม่ ถ้ามี ให้เก็บข้อมูลนี้จากตารางชั่วคราวไปไว้ในตารางที่ต้องการต่อไป

– ใช้SCADAอัพเดทข้อมูลในตารางชั่วคราว

วิธีการ

วิธีการสำหรับ MS SQL Server (VDO)

วิธีการสำหรับ MySQL

Last Updated ( Wednesday, 15 November 2017 11:53 )