Home
บรรยากาศการอบรม ศาสตร์แห่งการบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ 26 ก.ย. 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 September 2017 14:33

ผ่านไปด้วยดีกับการอบรมศาสตร์แห่งการบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ  MI : Manufacturing Intelligence )  วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Board Room 4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมอบรมจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆเป็นอย่างดี

 

ในงานมีการชี้ให้เห็นโครงสร้างการทำงาน ประโยชน์และการก้าวสู่ระบบควบคุมแบบMIจากจุดเริ่มต้น การสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมของหน่วยงานและการสาธิตการเชื่อมต่อระบบควบคุมส่วนต่างๆเข้ากับระบบSCADA การบริหารจัดการแบบAny where Any timeเพื่อเพิ่มศักยภาพ ขจัดข้อด้อย และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลทที่กลั่นกรองแล้วพร้อมใช้ในการตรวจสอบตัดสินใจ

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Signal Conditioner (Isolator/Converter) จาก M-System
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ