Home
OPC: Kepware : ปรับปรุงการติดต่อกับOmron FIN Ethernet PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 19 May 2017 00:37

ผู้ใช้OPC ServerจากKepwareเพื่อติดต่อกับOMRON PLC Ethernetจำนวนหลายๆตัวและมีสัญญาณจำนวนมากหรือใช้เครือข่ายร่วมกับงานอย่างอื่นอาจพบว่ามีPLCบางตัวไม่ตอบสนอง (Device… not respond) และทำให้PLCตัวอื่นๆไม่สามารถสื่อสารกับOPC Serverไปด้วย เมื่อทดสอบDisable PLCที่มีปัญหาพบว่าสามารถติดต่อPLCตัวอื่นๆได้ เป็นต้น หากเป็นเช่นนี้EDAมีข้อแนะนำจากผู้ผลิตOPC Serverดังนี้

 

จากแหล่งข้อมูลของทั้งKepwareและTop Serverซึ่งเป็นOEMของKepware มีการแนะนำว่าหากมีการสร้างDeviceหลายตัวในChannelเดียวกันแล้วเกิดปัญหาช้าหรือไม่ตอบสนองเป็นครั้งคราว แนะนำว่าให้แยกChannelสำหรับแต่ละDeviceออกมา และนอกจากนี้โดยปกติแล้วOMRON FIN Ethernetจะใช้ TCP/UDP port 9600เป็นค่าDefaultในการสื่อสารกับOPC แนะนำว่าให้ใช้portอื่นสำหรับChannelที่สร้างขึ้นมาเช่น

  • l Channel1.device1 ใช้ port 9601
  • Channel2.device2 ใช้ port 9602

เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้เมื่อกำหนดPortในPLC ต้องทำการRestart PLCด้วย

 

ด้วยการทำเช่นนี้จะทำให้PLCแต่ละตัวสื่อสารกับOPC Serverได้ทันทีอย่างอิสระ

image

Last Updated ( Thursday, 18 May 2017 17:26 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ