Home
Industry 4.0 ใกล้แค่เอื้อม ​อยู่ที่เริ่มเมื่อใด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 May 2017 18:35

ความจำเป็นที่ต้องแข่งขันทำให้อุตสาหกรรม​ต้องลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ​ทั้งคุณภาพ และความรวดเร็ว เป็นปัจจัยเร่งให้Industry 4.0มีความจำเป็นมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อค่าแรงปรับสูงขึ้น คู่แข่งพัฒนาขึ้น ทำให้การทำงานแบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก

ในตอนเริ่มต้น ประเทศที่มีค่าแรงต่ำอาจมีบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านAutomation และIOTน้อย แต่จะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้าโดยเฉพาะประเทศที่ประชาชนใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เนื่องจากเนื้อหาIOTที่ทันสมัยเป็นภาษาอังกฤษและการใช้อินเทอร์เน็ต​ที่​เข้าถึงได้มากขึ้นทุกที ประเทศไทยจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก

 

ปัญหาหนึ่งของการเข้าสู่Industry 4.0ไม่ได้เสียทีเกิดจากความเข้าใจว่าIndustry 4.0ต้องมาพร้อมความแพง แต่ไม่ได้พิจารณาว่าความแพงนั้นมาจากการซื้อแบบจ้างเหมาที่ขาดการพึ่งพาตนเอง ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์​และฮาร์ดแวร์ ขาดการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน

 

หัวใจหลักของIndustry 4.0คือการทำงานของกระบวนการที่ทำงานได้ตามแผน สามารถควบคุมตรวจสอบ ช่วยวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานได้อย่างทั่วถึงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มทีหลากหลาย(Desktop/Mobile/Web)ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อบอกให้บุคลากรและองค์กรทราบว่าบกพร่องจุดใด แก้ไขอย่างไร แต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันสามารถทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ลดภาระ เวลา และต้นทุน เป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กรที่รวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

 

ความแข็งแกร่งขององค์กร​ที่แท้จริงคือองค์​ความรู้​ซึ่งจะทำให้องค์กรมีความั่นคงและยั่งยืน การก้าวสู่Industry 4.0จึงควรมีเป้าหมายในแต่ละระยะเพื่อให้บุคลากร​และหน่วยงานภายในปรับตัวทัน เช่นระยะแรกคือการอินธิเกรตสัญญา​ณมายังSCADAโดยเริ่มจากไลน์การผลิตที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยขยายเพิ่มไปยังไลน์อื่น เมื่ออิธิเกรตเข้าSCADAแล้วจะได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งreal timeและhistoryให้นำมาวิเคราะห์​เพื่อปรับปรุงการออกแบบSCADAให้ตรงความต้องการต่อไป แตกต่างกับการจ้างทำ ที่เราไม่สามารถวิเคราะห์​ปัญหาล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงการออกแบบได้ เช่นปัญหาที่อุปมาเช่นเดียวกับเส้นผมบังภูเขาที่ยากจะสังเกตุพบหากไม่มีการรวมรวมบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องอาศัยเวลาและบุคลากร​ของเราเองที่รู้ความต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง ปัญหาอีกอีกประการคือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอินธิเกรตอย่างไรเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ เรื่องนี้แก้ไขได้โดยการหาความรู้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป หรือการเข้าอบรม คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นเพื่อให้เป็นรูปธรรมก็คือให้สำรวจไลน์การผลิตว่ามีController/RTUหรือSensorอะไรในไลน์การผลิตที่เราสนใจอยู่บ้าง ควบคู่ไปกับการสำรวจคามต้องการของเราว่าต้องการทราบอะไร ต้องการระบบMonitoringแบบใดในเบื้องต้น ถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือมีแต่ไม่ตรงกับที่ต้องการต้องหาController/RTUหรือSensor/Communicationอะไรมาเพิ่มบ้างเพื่อให้สามารถทราบค่าของสัญญาณที่เราสนใจ ปัจจุบันนอกจากฮาร์ดแวร์แล้ว เราสามารถทดลองใช้ซอฟต์แวร์SCADAได้โดยไม่ต้องซื้อ จึงสามารถสร้างPilot Projectได้ในต้นทุนที่ต่ำเพื่อวิเคราะห์ข้อดีของแต่ละซอร์ฟแวร์ที่เหมาะกับงาน ดังนั้นผู้บริหารต้องส่งเสริมคนของเราเองให้เห็นเป้าหมายแต่ละระยะ ให้กำลังใจและโอกาส จะทำให้องค์กรมีภาระต้นทุนการพัฒนาน้อยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ส่วนพนักงานก็พยายามปรับตัวในด้านการเรียนรู้และตระหนักถึงเป้าหมายในแต่ละระยะ ค่อยๆเริ่มและหาแหล่งข้อมูลเพื่อทดลองทำแบบPilot project ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเองในระยะยาวที่จะสามารถอยู่ในยุค4.0ได้อย่างมั่นคง

 

VDOที่เกี่ยวข้อง

เริ่มทำSCADAแบบ Pilot Project ดีอย่างไร เริ่มอย่างไร?
เริ่มเข้าสู่ Thailand4.0อย่างไร
Last Updated ( Thursday, 04 May 2017 15:53 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ