Home
SCADAเพื่อการตรวจสอบในฟาร์มกุ้ง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 04 March 2017 04:26

SCADAสามารถใช้ในบ่อกุ้ง/ฟาร์มกุ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ แจ้งเตือนเมื่อระดับคุณภาพน้ำไม่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้ง บันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อการวิเคราะห์ผลย้อนหลังได้ บทความนี้จะแสดงหลักการนำSCADAมาใช้ว่าจะต้องเตรียมเครื่องมืออะไรและวางโครงสร้างการนำส่งสัญญาณอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านที่สนใจ

 

ใช้SCADAเพื่ออะไร

- เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำซึ่งประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์สำคัญได้แก่ph(ความเป็นกรด-ด่าง), DO (Dissolved Oxygen  ค่าอ็อกซิเจนที่ละลายในน้ำ) และค่าอื่นเช่น ORP (Oxidation Reduction Potential) และ ISE (Ion Selective Electrode) เป็นต้น ซึ่งค่าเหล่านี้วัดด้วยSensorแล้วส่งค่าให้กับซอร์ฟแวร์SCADA

 

- แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง(SCADA Server) แบบรวมศูนย์สัญญาณจากแต่ละบ่อหรือแต่ละฟาร์มทั้งแบบLocal Site และ Remote Site ให้พนักงานและผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลได้ทั่วถึงแบบReal time แก้ปัญหาได้ทันจากข้อมูลที่แม่นยำ

 

- แจ้งเตือนและเก็บข้อมูลเมื่อระดับคุณภาพน้ำต่ำกว่าคุณภาพที่กำหนด (สามารถกำหนดค่าเงื่อนไขได้เอง) แสดงรายงานที่เก็บไว้เพื่อวิเคราะห์ย้อนหลังหรือนำข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบได้

 

- เพื่อควบคุมคุณภาพการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน/ลูกค้า

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

- pH/DO/ORP/ISE sensor แล้วแต่ความต้องการ โดยส่วนใหญ่ส่งOutputออกมาเป็น4-20mA/0-5Vหรือค่าทางไฟฟ้าย่านอื่นส่งให้กับRTU แต่ก็มีบางยี่ห้อที่มีModbus Comminicationซึ่งราคาแพงและมีContrrollerมาพร้อมกัน ถ้าใช้แบบที่มีModbus Protocolก็ไม่ต้องใช้RTU

 

- RTUหรือTransmitter ที่สนับสนุนModbus Protocol

- สายสัญญาณRS485

- Serial to Ethernet Converter

 

ซอร์ฟแวร์ที่ใช้

- GENESIS SCADA

 

โครงสร้างระบบSCADA

จากรูปด้านล่าง เซ็นเซอร์หนึ่งตัวอาจจะวัดได้ทั้งค่าPH/DO/ORPหรือแบบแยกprobeที่เซ็นเซอร์หนึ่งตัววัดได้เฉพาะPHหรือDO/ORP โดยส่งค่าให้RTUซึ่งต้องมีอินพุตเพียงพอต่อจำนวนprobeและมีประเภทอินพุตเหมาะกับสัญญาณนั้นๆเช่น4-20mA, 0-5V, mV ฯลฯ RTUต่อพ่วงกันแบบMultidropด้วยสายสัญญาณRS485ระยะทางรวมตั้งแต่RTUตัวแรกจนถึงSerial to Ethernet Converterสูงสุด1.2km(บางยี่ห้อก็น้อยกว่านี้เช่น 500m)สื่อสารแบบModbus RTUแล้วต่อเข้ากับระบบเครือข่ายEthernet/Wi-Fiของหน่วยงานเพื่อส่งให้กับSCADAต่อไป โดยSCADA Serverจะสามารถบริการให้SCADA Clientอื่นๆได้อีก(จากรูปSCADA Serverซ้ายสุดบริการข้อมูลให้อีก2 Clientที่เหลือ) การแสดงผลสามารถออกแบบรูปแบบกราฟิกตามต้องการ โดยเป็นแบบรวมในหน้าเดียวหรือแบบOver-viewแล้วDrew-downลงไปเพื่อดูหน้ากราฟิกแสดงDeatailแต่ละบ่อก็ได้ รวมทั้งแสดงข้อมูลแบบTrending Chart และการแจ้งเตือน เป็นต้น

image

การแจ้งเตือนด้วยSCADAสามารถให้แจ้งเตือนด้วยข้อความที่ออกแบบไว้พร้อมเสียงเตือนได้ สำหรับวิธีการออกแบบและสร้างSCADAด้วยGENESISสามารถดูได้ที่หน้าสอนGENESIS SCADA

 

หมายเหตุ

- นอกจากนี้ยังใช้SCADAแสดงผล/ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำ เครื่องเพิ่มอ็อกซิเจนและระบบอื่นๆได้ผ่านRTU/PLC/Controllerต่างๆ

- หากต้องการการทำงานอัตโนมัติเช่นเพื่อควบคุมระดับอ็อกซิเจน ให้ใช้PLCแทนRTUเนื่องจากสามารถเขียนโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติได้เช่นเมื่อระดับค่าอ็อกซิเจนน้อยกว่าที่กำหนดให้PLCสั่งเครื่องเติมอ็อกซิเจนทำงานถึงระดับสูงกว่าDeadbandจึงหยุดทำงานเป็นต้น โดยPLCอาจใช้หนึ่งตัวต่อหลายบ่อขึ้นอยู่กับระยะห่างของบ่อว่าอยู่ใกล้กันพอที่จะให้สายสัญญาณจากPLCไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้หรือไม่

Last Updated ( Saturday, 04 March 2017 08:41 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ