Home
MobileHMI 10.95 จะรองรับ3D PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 February 2017 17:24

ICONICSแจ้งว่าMobileHMIซึ่งเป็นAddonของGENESIS64ในเวอร์ชั่นใหม่10.95จะสนับสนุนกราฟิกแบบ3D โดยสามารถแสดงผลในWindows Phone/TabletและMicrosoft Hololensแว่นตาอัจฉริยะแสดงผลแบบAR(Augment Reality)

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ