Home
บรรยากาศอบรมGENESIS64 ม.ค. 2560: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 10 January 2017 18:40

EDA Unternational Ltd. ให้การต้นรับและอบรมการใช้งานGENESIS64 SCADAแก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย

SkypePhoto_25600110_16_14_52

IMG_6100

IMG_6105

Last Updated ( Wednesday, 11 January 2017 12:11 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ