Home
สั่งงานGENESIS32ด้วยเสียง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 January 2017 18:47

ตัวอย่างการสั่งงานGENESIS32 SCADAด้วยเสียงเพื่อเปิดหน้าแสดงผล ควบคุมสัญญาณเช่นOn/Offหรือกำหนดค่าSetpoint สั่งเปิดเว็บไซต์ ฯลฯ

image

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง | VDOการใช้งาน

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ