ความแตกต่างของการติดต่อโดยตรงกับPLCและติดต่อผ่านOPC Server
Home
ความแตกต่างของการติดต่อโดยตรงกับPLCและติดต่อผ่านOPC Server PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 November 2016 15:52

บทความนี้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการติดต่อโดยตรงกับPLCและการติดต่อผ่านOPC Serverเพื่อแสดงผลและควบคุมจากคอมพิวเตอร์ เนื่องจากPLC/Controllerบางรุ่นเปิดช่องให้เขียนโปรแกรมติดต่อจากคอมพิวเตอร์โดยตรงได้

 

การบริการจัดการกรณีข้อมูลจำนวนมาก

การติดต่อโดยตรงเช่นการเขียนโปรแกรมภาษาVB,C++ติดต่อControllerโดยตรงได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายกรณีสัญญาณมีจำนวนไม่มากเพราะไม่ต้องซื้อOPC Server  แต่เมื่อมีการใช้สัญญาณมากขึ้นหรือใช้ซ้ำกันจำนวนมากในโมดูลต่างๆ จะเกิดปัญหาคอขวดขึ้นได้ ในขณะที่OPC Serverมีการจัดการด้านนี้ส่วนหนึ่งเช่นเอาเฉพาะสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นต้น และสามารถจัดการผ่านSCADAบางยี่ห้อที่มีฟีเจอร์ด้านการจัดการคอขวดด้วยโมดูลบริหารจัดการข้อมูล เมื่อเกิดคอขวดจะทำให้ระบบทำงานช้ากระทบทั้งซอร์ฟแวร์และPLCที่จะต้องบริการข้อมูล

 

การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

ส่วนใหญ่PLC/Controllerที่มีการเขียนโปรแกรมติดต่อจะติดปัญหาเทคนิคด้านการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายทั้งด้านความปลอดภัยและความยากในการโปรแกรมแบบServer/Client ในขณะที่OPC Serverมีเทคโนโลยีด้านเครือข่ายรองรับมากมายจากหลายค่าย บางSCADAก็มีฟีเจอร์ด้านนี้มาให้แล้วเพื่อการสื่อสารOPC Serverผ่านระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลักษณะของการเขียนโปรแกรมโดยไม่ผ่านOPC Server จะมีเทคโนโลยีเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับControllerยี่ห้อนั้นๆ แตกต่างกันไป ในขณะที่OPC Serverมีลักษณะการโปรแกรมอินเทอร์เฟสกับSCADAที่เป็นมาตรฐาน ทำให้OPC Serverมีความง่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของบุคลกรในองค์กร

 

การนำไปใช้ในซอร์ฟแวร์อื่นหรือPLCอื่น

โปรแกรมที่ติดต่อโดยตรงกับPLCจะนำข้อมูลไปใช้ในApplicationอื่นเช่นการรวมศูนย์ข้อมูลมาที่ส่วนกลางหรือการรวมศูนย์ข้อมูลจากPLCยี่ห้ออื่น จะมีความลำบากเนื่องจากไม่มีมาตรฐานในการอิเทอร์เฟส จำเป็นต้องศึกษาการติดต่อกับPLCอื่นหรือApplicationอื่นๆเพิ่มเติม ในขณะที่OPC Serverไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับการอินเทอร์เฟสกับซอร์ฟแวร์(OPC to SCADA) ทำให้การพัฒนาต่อขยายไม่ติดขัด สามารถติดต่อกับPLCยี่ห้อต่างๆ และซอร์ฟแวร์ในท้องตลาดทั่วไปได้ตามปกติ กล่าวคือเป็นมาตรฐานแบบOpen ไม่เป็นเทคโนโลยีส่วนตัว มีOPC Serverให้เลือกใช้หลายค่าย

 

ค่าใช้จ่ายระยะยาว

การใช้เทคโนโลยีแบบOpenจะทำให้การบำรุงรักษาและต่อขยายในระยะยาวมีน้อยกว่าเนื่องจากไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตัว ทำความเข้าใจง่าย แก้ไขและปรับปรุงได้ การใช้เทคโนโลยีเฉพาะตัวอาจทำให้ต้องรื้อระบบทำใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลกรหรือเข้ากันไม่ได้กับระบบส่วนอื่นๆที่ต้องการอินธิเกรตเข้ามาในอนาคต

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image