Home
Energy FrameWorX : นำค่าKWHของชั่วโมงนี้ วันนี้มาแสดงแบบTag PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 October 2016 21:10

หากต้องการนำค่าKWHที่ใช้ไปในชั่วโมงปัจจุบัน หรือของวันนี้ทั้งหมดมาแสดงในSCADAจะทำอย่างไร

 

ตอบ: ในEnergy FramWorXจะมีการสร้างTagสำหรับค่าKWHต่อชั่วโมงของชั่วโมงปัจจุบัน และของวันนี้ไว้แล้ว จากรูปตัวอย่างเราจะเห็นTagของมิเตอร์v1, v2เป็นต้นใต้กิ่งH_nowให้เลือกไปแสดงในSCADAได้ ค่านี้จะเป็นค่าKWHที่นับได้ ณ ชั่วโมงนี้

image

 

ส่วนของวันนี้จะอยู่ใต้กิ่งD_now

image

 

สิ่งที่น่าสนใจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ genesis64SCADAในองค์กรเริ่มอย่างไร

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ