ต่อAzbil SDC35/36 กับGENESIS SCADA Print
Written by Administrator   
Wednesday, 12 October 2016 15:19

Azbil SDC35/36ต่อกับGENESIS SCADAได้เลยโดยขั้นตอนเป็นดังนี้

 

เซตให้SDCสื่อสารด้วยModbus Protocol

ซึ่งวิธีการอยู่ในคู่มือหัวข้อ 8-1  (แนะนำให้เซตเป็นModbus RTU, 9600bps,8bit, stopbit =1, parity=no และกำหนดStation Addressอย่าให้ซ้ำกรณีมีSDCหลายตัวต่อพ่วงกัน)

 

แปลงRS485ให้เป็นRS232หรือEthernet

(เช่นใช้ MOXA Nport)

แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในแบบReal COM Mode

 

ใช้ICONICS Modbus OPC Server ติดต่อกับSDC

ICONICS Modbus OPC Server แถมมากับGENESIS SCADA ให้กำหนดค่าCommunication SettingตรงกับSCD

image

 

สร้างNew Deviceขึ้นมา กำหนดIDให้ตรงกับSDCที่จะติดต่อ

image

 

สร้างData Item (OPC Tag)ขึ้นมาโดยระบุRegister Addressที่ต้องการติดต่อ (ให้ดูตามคู่มือSDC35/36 หัวข้อ 9-1) เช่นค่าPV ให้Registerหมายเลข 9101 แต่เนื่องจากเป็นRegister Zero base จะต้องบวกเพิ่มไปอีก 1 เป็น 9102

image

 

เท่านี้ก็สามารถใช้GENESIS SCADAหรือSCADAอื่นๆมาติดต่อข้อมูลจากSDC35/36ไปใช้งานผ่านICONICS Modbus OPC Serverได้แล้ว