SCADAใช้ให้คุ้ม: Alarm แบ่งระดับเสียเถิด Print
Written by Administrator   
Monday, 01 August 2016 21:29

SCADAใช้ให้คุ้มตอนนี้ขอเสนอการใช้งานAlarmให้คุ้ม เนื่องจากหลายงานไม่มีการแบ่งระดับAlarm ทำให้การแจ้งเตือนปะปนกันไปทั้งAlarmทั่วไปและAlarmที่มีความสำคัญมาก หากแจ้งเตือนผ่านSMS/Emailไปยังบุคคลโดยตรงก็อาจดูว่าพร่ำเพื่อจนขาดการให้ความสนใจในที่สุด

 

ระดับความสำคัญคือ?

ในICONICS GENESIS32และGENESIS64 SCADA จะเรียกว่าSeverity ในSCADAอื่นๆอาจเรียกPriority ซึ่งหมายถึงความรุนแรง ความสำคัญ ของAlarmนั้นๆ ซึ่งเราต้องให้ความสนใจAlarmที่มีSeverityสูงสุดก่อนลดหลั่นลงมา เพราะAlarmที่มีSeverityสุงสุดมีผลต่อองค์กรมากที่สุด

 

แบ่งอย่างไร แล้วยังไงต่อ

การแบ่งServertiyของGENESISให้ทำที่AlarmWorX ConfiguratorในAlarm Tagนั้นๆ โดยค่าSeverityอยู่ในช่วง 0-1000 (1000คือค่าสูงสุด รุนแรงที่สุด)

image

 

เมื่อกำหนดSeverityแล้ว การนำไปใช้และประโยชน์ที่ได้ก็คือ

  • ผู้บริหารแต่ละระดับทำงานง่ายขึ้นมีภาระน้อยลง เช่น เอาเฉพาะAlarmที่มีSeverityตั้งแต่800เป็นต้นไปเท่านั้นส่งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าแผนกผ่านทางSMSหรือEmail(เพราะถ้าส่งไม่เลือกอาจทำให้ความสนใจลดลงเพราะบางอย่างก็ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ)
  • การนำSeverityระดับต่างๆเป็นเงื่อนไขการทำงานของระบบควบคุมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เพื่อควบคุมการเปิดปิดเครื่องจักร ควบคุมการแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ เช่นเมื่อเกิดalarmจากการผลิตสินค้าไม่ทันตามOrderก็ให้แจ้งพิจารณาเปิดไลน์การผลิตสำรองเพิ่ม (ทั้งนี้ควรใช้ควบคู่กับเงื่อนไขArea)
  • การแบ่งระดับความรุนแรงจะทำให้การดำเนินงานของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดการปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก กระบวนการจะมีการพัฒนาขึ้นในที่สุด
  • ทั้งนี้การนำSeverityไปใช้งานได้นั้นจะใช้ผ่านเงื่อนไขแบบFilterซึ่งใช้ได้ทั้งเงื่อนไขSeverity, Area, ฯลฯ ทำให้เกิดความยืดหยุ่น

รู้อย่างนี้แล้วก็ควรวางแผนแบ่งระดับความสำคัญของAlarmที่เราคอนฟิกไว้ในSCADAทุกครั้งนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

GENESIS32 Advance : เลือกเก็บ Alarm ที่สนใจไว้รายงานย้อนหลังได้ไหม

Last Updated ( Wednesday, 03 August 2016 17:03 )