Home
ฟีเจอร์สำหรับวันหยุดยาวของGENESIS SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 July 2016 15:17

GENESIS SCADAมีฟีเจอร์ช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในวันหยุดยาว/วันพักร้อทุกที่ทุกเวลาได้หลากหลายช่องทางให้คุณไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญทั้งแบบใช้Add-onและไม่ต้องใช้Add-onดังนี้

แจ้งเตือนทุกที่ ทุกเวลา

GENESIS32 SCADA

- Alarm MMX Add-on | แจ้งเตือนทางอีเมล์ | แจ้งเตือนทางSkypeแจ้งเตือนทางSMS

- Email Alarm Toolkit แจ้งเตือนทางอีเมล์

- TrendWorX Report ส่งข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อมีเหตุการณ์/Alarm ส่งทางอีเมล์

GENESIS64 SCADA

- Alarm MMX Add-on แจ้งเตือนทางอีเมล์ | แจ้งเตือนทางSkype |  แจ้งเตือนทางSMS

- AlertWorX แจ้งเตือนทางอีเมล์ / SMS

 

แสดงผล/ควบคุมผ่านเว็บทุกที่ ทุกเวลา

GENESIS32 SCADA

WebHMI Add-on

 

GENESIS64 SCADA

- WebHMI Add-on

- MobileHMI Add-on

- KPIWorX

Last Updated ( Wednesday, 20 July 2016 06:53 )