Home
GENESIS64 SCADA : สาธิตการใช้KPIWorX PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 29 March 2016 05:40

โมดูลแสดงผลของGENESIS64ที่Operatorสามารถจัดวางอ็อปเจ็คและข้อมูลตามที่ต้องการได้เอง แสดงผลผ่านเว็บ

Last Updated ( Monday, 28 March 2016 21:42 )