ติดต่อProface HMIกับSCADAผ่านModbus TCP Slave Print
Written by Administrator   
Friday, 22 January 2016 17:49

 

วิธีการติดต่อProface HMIกับGENESIS SCADAผ่านModbus TCP

 

 

 

 

การคอนฟิกProface HMIเช่นLT4000 Series

1. กำหนดIP AddressของProface ด้วยวิธีการจากลิงค์นี้

2. เปิดโปรแกรมG-Pro Ex เปิดไฟล์โปรเจ็คเดิมที่ต้องการ แล้วเลือกกิ่งDevice/PLC คลิ้ก Add Device/PLC

image

3. เลิอกค่าSettingsดังรูปเพื่อทำให้Proface HMIทำงานเป็นModbus TCP Slave แล้วคลิ้ก Add

image

กำหนดUnit IDที่ต้องการ(จำไว้แล้วนำไปใช้ในModbus OPC Serverด้วย)

image

เปิดหน้าLadderเพื่อสร้างLadderใหม่หรือแก้ไขที่มีอยู่เดิม

image

เขียนLadderโดยใช้Function Block “MOV” เพื่อส่งข้อมูลจากตัวแปรหรือIOของPLCตัวที่เราต้องการอ่านมาเก็บไว้ในModbus Register Address เช่นในตัวอย่างจะทำการอ่านและMOVจากตัวแปรL_PLS1_CHZมาที่400001ทุก1วินาที

image

ทำการTransfer ProjectไปยังProface HMI

 

การคอนฟิกICONCIS Modbus OPC Server

ติดต่อนำข้อมูลจากProface HMIมาใช้ในModbus OPC Server โดยใช้Modbus TCP ตามตัวอย่างนี้

Last Updated ( Monday, 25 January 2016 19:06 )