Home
GENESIS32 SCADA:เก็บข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้น PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 25 November 2015 15:29

TrendWorX32เป็นโมดูลเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของGENESIS32 SCADA และถ้าต้องการกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลตามเงื่อนไขสามารถทำได้ดังนี้

 

ในTrendWorX32 Configuratorซึ่งเป็นส่วนจัดการว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไร ให้เลือกLogging Groupที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขการเก็บข้อมูล แล้วเข้าไปที่แท็ปData Collectionและแท็ปย่อย”Start” เลือกอ็อปชั่น “On Condition” และคลิ้กปุ่ม…เพื่อเข้าไปสร้างเงื่อนไขเช่นใช้สัญญาณจากOPC tagมาเป็นเงื่อนไข เช่นเมื่อมีสถานะเป็นONเป็นต้น

image

เมื่อสัญญาณเงื่อนไขมีสถานะเป็นONถึงจะทำให้มีการเก็บข้อมูล

คลิ้กApply

 

สิ่งที่น่าสนใจ

BridgeWorXดาวน์์โหลด ReportWorX, BridgeWorX 9.5

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ