บรรยากาศอบรมGENESIS64 (Remote Training) Print
Written by Administrator   
Thursday, 08 October 2015 20:51

บรรยากาศอบรมGENESIS64 SCADAแก่บริษัทTransitions Optical(ผู้ผลิตเลนส์ชั่นนำของโลก)ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 7-9 ตุ.ค. 2558 โดยลูกค้าผู้รับการอบรมไม่ต้องเดินทางมาที่ EDA International Ltd.

Last Updated ( Thursday, 08 October 2015 16:23 )