บรรยากาศอบรมGENESIS32 SCADA มิ.ย. 2558 Print
Written by Administrator   
Wednesday, 17 June 2015 21:45

บรรยากาศการอบรมGENESIS32 SCADA ประจำเดือนมิ.ย. 2558 (อบรมแต่ละครั้งไม่เกิน5ท่าน, เดือนละ1ครั้ง)

บ. สกาด้าไทย จำกัด    จำนวน 1 ท่าน

บ. คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวน  1 ท่าน

บ. กรุงไทยอาหาร จำกัด  จำนวน 1 ท่าน

Last Updated ( Wednesday, 17 June 2015 13:49 )